BF Fridhem UPA är en bostadsförening i Lunds vackraste kvarter. Huset har 23 lägenheter och två kommersiella lokaler bebodda av härliga människor i alla åldrar. Huset byggdes 1929 av arkitekt Nils J Lundgren och har genom åren samlat på sig många minnen och tillhör därför Lunds Kulturbevaringsprogram. Huset har varit i medlemmarnas ägo sedan huset byggdes 1929. Vid den tiden fanns inte lagen om bostadsrättsföreningar, varför alla hus ägda av medlemmar blev bostadsföreningar.

Den praktiska skillnaden mellan en bostadsförening (BF) och bostadsrättsförening (BRF) är mycket liten. I en bostadsrättförening reglerar medlemmarnas rättigheter tydligare i gällande lagstiftning, i en bostadsförening är det upp till stadgarna att reglera detta.

Best Books of the Year