Styrelsen HT17/VT18


Ordförande:Henrik Bjursten

Patrik Strömgren

Sara Edlund

Eva Forsland

Ludvig Magnusson


Valberedningen:

Lars Mogensen